PROGRAMA

2ª Edició del Lumínic Festival de Fotografia
UNIVERSOS PARAL·LELS

El multivers és un conjunt hipotètic de múltiples universos més o menys independents i que inclouria el nostre. De vegades, els diferents universos del multivers reben el nom d'universos paral·lels. El desenvolupament de la física quàntica i la cerca d'una teoria unificada (teoria quàntica de la gravetat), juntament amb el desenvolupament de la teoria de cordes, han fet entreveure la possibilitat de l'existència de múltiples dimensions i diversos universos. L'estructura del multivers, la natura de cada univers i les relacions entre els diferents components, depèn de la hipòtesi de multivers considerada.

 

A partir d’aquesta definició podem desenvolupar una hipòtesi linea argumental de la segona edició del Lumínic Festival, basada en la creació de realitats paral·leles a partir de la fotografia, treballant temes com les diferents capes de la realitat, concepció de l’espai-temps, generació de realitats alternatives i la imatge latent entre d’altres.

Descarregat el mapa amb el llistat complet d'exposicions i activitats