PREMSA

Contacte de premsa

Lumínic comunicació

Marc Vidal: +34 670 229 858

Bernat Millet: +34 601 334 558

E-mail: luminicfestival@gmail.com

Memòria de premsa